Các nguồn lực bằng Tiếng Việt hỗ trợ cho Quy trình Vay thế chấp

Xin chào. Hello in Vietnamese.

Các tổ chức tài chính xử lý đơn xin vay và giấy tờ hoàn tất khoản vay thế chấp bằng tiếng Anh có thể tạo ra rào cản ngôn ngữ cho khách hàng muốn sử dụng tiếng Việt. Rất tốt là có nhiều nguồn lực bằng tiếng Việt để giúp quý vị hiểu rõ quy trình vay thế chấp và các giấy tờ về khoản vay. Bài viết này sẽ giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho quý vị trong quy trình vay thế chấp.

Dự toán Khoản vay

Quý vị sẽ nhận được tài liệu này từ bên cho vay bằng tiếng Anh, trong đó có các chi tiết quan trọng về khoản vay được cung cấp. Chúng tôi khuyến nghị quý vị đọc phiên bản (chưa điền nội dung) bằng tiếng Việt này để hiểu hơn về Dự toán Khoản vay.

Đơn đăng ký vay mua nhà theo mẫu

Quý vị sẽ nhận được phiên bản bằng tiếng Anh của đơn xin khoản vay cùng với gói công bố thông tin ban đầu và các giấy tờ hoàn tất khoản vay. Quý vị có thể sử dụng bản tiếng Việt này để giúp quý vị xác định thông tin trên đơn xin khoản vay của mình là chính xác.

Báo cáo Quyết toán

Khi gần đến bước hoàn tất khoản vay, quý vị vui lòng xem bản tiếng Việt của Báo cáo Quyết toán (chưa điền nội dung). Quý vị sẽ nhận được Báo cáo Quyết toán hoàn chỉnh bằng tiếng Anh từ người cho vay ít nhất 3 ngày trước khi hoàn tất khoản vay. Tài liệu này có chứa các chi tiết quan trọng về khoản vay và chi phí quyết toán của quý vị.

Hướng dẫn từng bước về quy trình vay thế chấp

Tài liệu này được cung cấp bởi Freddie và chứa thông tin hữu ích liên quan đến quy trình vay thế chấp từ khi điền mẫu đơn cho đến khi hoàn tất khoản vay.

Thông tin cho vay thế chấp từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (không có liên kết)

CFPB cung cấp nhiều công cụ người tiêu dùng trên trang web để trợ giúp quý vị thực hiện quy trình vay thế chấp bằng ngôn ngữ mà quý vị mong muốn.

  • Tìm kiếm khoản vay thế chấp
    Thông tin giúp quý vị tìm được khoản vay thế chấp phù hợp thông qua việc hiểu các lựa chọn cho vay và so sánh chi phí.

Tìm Cố vấn về Nhà cửa

Cơ quan Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến nghị quý vị nên tìm một cố vấn về nhà cửa có cung cấp dịch vụ bằng tiếng Việt. Quý vị có thể tìm kiếm đơn vị tư vấn gần quý vị trên trang này.

Tại BankSouth Mortgage, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn quý vị trong quy trình vay thế chấp và đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị qua từng bước.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *